NEWS

With Antakya, For Antakya

April 1, 2024

After the destructive earthquakes that struck Southern and Central Turkey and Northern Syria on February 6, 2023, the city of Antakya suffered great devastation, having 3,100 buildings collapse, causing over 20,000 people to die. Driven by our mission to address social and urban problems, at SOUR we felt responsible for serving the region in recovery, rebuilding, and resiliency efforts. It also became our way of coping and healing, with Antakya being the hometown of SOUR Partner Inanc Eray’s family.

SOUR has supported various emergent, self-organized shelter and mid-term housing solutions, and carried educational efforts internationally. Together with a group of Turkish Architects living abroad, SOUR launched Collective Action for Readiness. Recovery and Resilience, to better understand the sheer size and impact of the disaster, and collect cases of recovery from around the world, with experts joining in from California to Tokyo.

The emergency response through collectives, emergent strategies, and ongoing learning, laid the foundation for the regeneration work SOUR is involved in today. 

SOUR joined The Hatay Design and Planning Collaboration Group initiated by Turk Tasarim Vakfi, lead by DB Architecture, and Kentsel Yenileme Merkezi KEYM, consist of  Foster + Partners, Bjarke Ingels Group: BIG, Buro Happold, and local architecture firms such as Baka Mimarlık, IND, Adeas, Boran Ekinci Architects, WE're Architects, Bilgin Studio, Kreatif Architects, Kayabay ArchitectsTeCe Mimarlık, Viva Architects, Studio for A, Dome + Partners, NSMH, Yalın Architects, Rasa Stüdyo, Çinici Mimarlık. Experts from multiple disciplines are involved in the collective, among whom architects, urban planners, civil engineers, archaeologists, geologists, landscape architects, and various engineers. Ongoing design research in Hatay involves qualitative research and data collection on historical and archaeological studies, the natural and sociological structure of the region, urban memory, and architectural texture. 

To ensure a community-centered approach, SOUR performed ethnographic research in the cities of Antakya, Samandağ, Serinyol, and Defne Harbiye throughout October 2023, conducting interviews with 50+ locals with diverse cultures and socio-economic backgrounds. We have been working closely with psychologists, anthropologists, and trauma experts to enable a co-design process that is trauma-informed and responsible. The sociological and design insights obtained from the field research developed into a report and documentary for the collaboration group.

We will continue an inclusive design process through ongoing co-creation sessions with the community, to ensure Antakya’s rebuilding efforts reflect the vision of the city’s inhabitants and honor the region’s history with Antakya, for Antakya.

TR

ANTAKYA İÇİN, ANTAKYA İLE BERABER

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin güneyi ile kuzey Suriye'yi vuran yıkıcı depremlerin ardından, Antakya büyük bir yıkım yaşadı. 3.100 binanın çökmesi sonucu sadece Antakya’da 20.000'den fazla kişi hayatını kaybetti

Sosyal ve kentsel sorunları ele alma misyonuna sahip bir stüdyo olarak SOUR, bölgeye hem akut dönemde yardım etme hem de yeniden inşa etme çabalarına katkıda bulunma sorumluluğuyla yola çıktı. Antakya’nın, SOUR’un kurucu ortağı İnanç Eray'ın memleketi olmasının etkisiyle de bu sorumluluk ayrı bir önem kazandı. 

SOUR, çeşitli acil barınma ve orta vadeli konut çözümlerini destekledi ve uluslararası eğitim çabalarını sürdürdü. Yurtdışında yaşayan bir grup Türkiyeli mimar ve akademisyen ile birlikte Hazırlık, İyileştirme ve Dayanıklılık için Toplu Eylem (Collective Action for Readiness, Recovery and Resilience) girişimi başlatıldı. Bu etkinlikler serisi, yaşanan deprem felaketinin boyutunu ve etkisini daha iyi anlamak, dünyadaki doğal felaket ve sonrasındaki iyileşme süreç örneklerini paylaşmak amacıyla Kaliforniya'dan Tokyo'ya uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen bir girişimdir.

Topluluklar aracılığıyla ortaya çıkan tepkiler, stratejiler ve devam eden öğrenme süreci, SOUR'un bugün içinde bulunduğu yeniden inşa çalışmalarının temelini attı.

SOUR, Türkiye Tasarım Vakfı tarafından başlatılan Hatay Tasarım ve Planlama İşbirliği Grubu'na katıldı. DB Architects liderliğindeki bu ekip Foster + Partners, Bjarke Ingels Group: BIG, Buro Happold gibi uluslararası firmalardan ve Baka Mimarlık, IND, Adeas, Boran Ekinci Architects, WE're Architects, Bilgin Studio, Kreatif Architects, Kayabay Architects, TeCe Mimarlık, Viva Architects, Studio for A, Dome + Partners, NSMH, Yalın Architects, Rasa Stüdyo, Çinici Mimarlık gibi yerel mimarlık firmalarından oluşmaktadır. Ekip; mimar, kentsel planlamacı, inşaat mühendisi, arkeolog, jeolog, peyzaj mimarı gibi farklı disiplinden uzmanlardan oluşmaktadır. Hatay'daki devam eden tasarım araştırması, bölgenin tarihi ve arkeolojik çalışmaları, doğal ve sosyolojik yapısı, kentsel hafıza ve mimari dokusu üzerine nitelikli araştırma ve veri toplama içermektedir.

Toplum merkezli bir yaklaşımı sağlamak amacıyla SOUR, Ekim 2023’te Antakya, Samandağ, Serinyol ve Defne Harbiye bölgelerinde sosyolojik araştırmalar gerçekleştirdi. Bu süreçte, farklı kültür ve sosyo-ekonomik geçmişe sahip 50'den fazla yerli katılımcıyla görüşmeler yapıldı.

Psikolog, antropolog ve travma uzmanları ile birlikte çalışarak, travmaya duyarlı bir ortak tasarım sürecini mümkün kılmak için çaba harcadık. Sahada yapılan sosyolojik gözlemler ve tasarım bulguları, işbirliği grubu için bir rapor ve belgesel haline getirildi.

Antakya'nın yeniden inşa sürecinin, şehrin sakinlerinin vizyonunu yansıtması ve bölgenin tarihine saygı göstermesi amacıyla, SOUR toplulukla devam eden katılımcılı ortak yaratım görüşmeleri düzenlemeye devam etmektedir. Bu süreçte, Antakya için, Antakya ile beraber.

READ MORE

Related Content